دوره عاشقانه سپاس گزاری
دوره عاشقانه سپاس گزاری

روند دوره سپاسگزاری طراحی ويژه پويان جعفری

برای اولين بار در جهان فارسی زبانان دوره سپاسگزاری به روشی نوین و تخصصی توسط شركت بين المللی جان جهان برگزار می شود. اين دوره بر اساس كتاب خانم راندا برن می باشد اما با متد آموزشی كاملا متفاوت و منحصربفرد اقای پويان جعفری

دوره سپاس گزاری در طی ٣٠ روز برگزار می شود، و دارای ٦٠ درس و فايل صوتی می باشد. شما در دو بخش صبح و نيمروز در هر روز، دو قسمت از اين دوره را در پروفایل كاربری ويژه ی خود در وبسايت دريافت می كنيد.

در فايل های قسمت اول هر روز تمركز بر آموزه های كتاب هست که با بيان شيوای آقای پويان جعفری، طرز بيان منحصربفرد كلمات و جملات، انرژی كلام ايشان شما را كامل درحال و هوای شكرگزاری غرق می كند، به همراه تكنيك های تحصصی تری كه علاوه بر متن كتاب در اختيار شما قرار می گيرد

هر روز شما علاوه بر دريافت يك فايل صوتی قسمت اول ، يك فايل صوتی قسمت دوم نيز دريافت می كنيد كه كاملا بر اساس تجربه های معنوی خود آقای پويان جعفری می باشد و از روزهايی كه خودشان در حال خواندن و انجام تمرينات سپاسگزاری بوده اند صحبت می شود، و با جزئیات فراوان و توضیح های بسیار مهم شفاف تری قسمت اول درس هر روز را توضیح می دهند و شما با تفسیر و معنای کامل هر درس و هر تمرین آشنا می شوید.

در این دوره معنوی و عاشقانه شرکت کنید و در تمام ابعاد زندگی خود شکوفایی و موفقیت را تجربه کنید و در ضمن شما پس از شرکت در این دوره در صورت عدم رضایت می توانید تا 7 روز شهریه خود را بازپس بگیرید و شرکت بین المللی جان جهان ضمانت بازگشت 100% شهریه را برای 7 روز تضمین کرده است.

 

چرا پيشنهاد می كنيم در دوره شگفت انگيز سپاسگزاری طراحی ويژه پويان جعفری را شركت كنيد؟

در اين دوره معنوی، بعد روحانی شما آشكارتر از هر زمان ديگر می شود، شما عاشق می شويد عاشق خدا ، خود و تمام جهان. 

 اين دوره شگفت انگيز به شما كمك می كند سطح بالای از آرامش و شادی را احساس كنيد .در اين دوره شما با تكنيك هايی كه می آموزيد و تمرين های مستمری كه انجام می دهيد، معجزه را وارد زندگی خود می كنيد

می دانم كه كلمه معجزه در ابتدا كمی دست نيافتنی به نظر می رسد،  اما خانم راندا برن، آقای پويان جعفری مدرس اين دوره ، خانواده ايشان، صدها دانشجوی جان جهان و هزاران انسان ديگر با چشمان خود معجزه را ديده اند و با عمق وجود به آن ايمان دارند در اين دوره شما شاهد تحولات بزرگی در زمينه های مختلف زندگی خود خواهيد سلامتی شما احيا می شود.  روابط شما جان عاشقانه دوباره می گيرد ، كار و درآمد شما دارای بركت الهي می شود و  نگاه شما به زندگی و جهان بسيار تغيير می كند.

 

رابطه قانون جذب و سپاسگزاری

سپاسگزاری در واقع قانون جذب به زبان معنوی است .طبق قانون جذب ما به هرآنچه كه فكر می كنيم ، در موردش صحبت می کنيم و يا توجه می كنيم را جذب می كنيم و راز سپاسگزاری دقيقا همين جا هست دوست من،  وقتي شما سپاسگزاری می كنيد، در واقع توجه خود را بر روی نكات مثبت و دارايی های خود می بريد و طبق قانون جذب ، ما از آن مواردی كه در حال شكرگزاری ( توجه كردن و صحبت كردن ) هستيم بيشتر جذب می كنيم.

دقت داشته باشيد كه عكس اين قضيه هم صادق است و وقتی ما انسان قدر شناسی نيستيم و شكر حق را بجای نمي آوريم در واقع توجه خود از داشته ها و دارايی های خود برداشته اييم و اين يعنی اينكه ما ازآنها راضي نيستيم و می بايست از زندگی ما بروند  و اين می شود كه رابطه ها از هم می پاشد ،شكست های مالی اتفاق می افتد و يا سلامتی ما دچار مشكل می شود.

با قدرت سپاسگزاری شما با فركانس و انرژی بسيار بالای كيهانی همسو می شويد و مادامی كه در اين مدار قرار داريد، پيوسته جذب های خوب و مثبت و خير داريد

چگونه اين راز بزرگ سپاس گزاری به كار می فتد؟  ممكن است با خود بگوييد من همواره در حال شكر خدا هستم و هميشه برای هرچيزی خدا را شكر می كنم ، ولی چرا وضعيت زندگی من هيچ بهبودی پيدا نمی كند؟ اين دقيقا همان دليلی است كه شما برای آن نياز داريد در دوره سپاس گزاری طراحی ويژه پويان جعفری شركت كنی.

شكرگزاری بايد حس شود و از عمق وجود شما بر بيايد ، می بايست عملگرايانه باشد و نه فقط كلامی باشد و از روی عادت بگوييم خدايا شكرت. در اين دوره شما مي آموزيد كه چطور با احساس واقعی سپاسگزاری كنيد و درجه فركانس ذهن شما آرام آرام ساخته می شود تا جايی كه براحتی از صميم قلب می توانيد سپاس گزاری كنيد و در نهايت جذب های خوبی داشته باشيد.

 

سپاس گزاری از نگاه فرزانگان

همواره در طول تاريخ عرفا و بزرگان بسياری به ويژگی شكرگزاری اشاره كرده اند ، شاعرهای به نام ايرانی در مورد شكرگزاری شعرها سرودند و در كتب های مقدس اديان مختلف از اهميت ان بسيار صحبت شده است.

شيخ بزرگ سعدی در گلستان، اين شاهكار ماندگار می فرمايد:

منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی (نفس) که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب .

و يا در يكی از مثنويات خود چنين می سرايد:

دوام دولت اندر حق شناسیست      زوال نعمت اندر ناسپاسی است

اگر فضل خدا بر خود بدانی         بماند بر تو نعمت جاودانی

 

از اين نثر و اشعار زيبا و صد ها مورد ديگری كه در طول تاريخ ثبت شده است، بيشترپی به اهميت شكرگزاری می بريم. شكرگزاری فرصت بزرگی است كه با استفاده از آن می توانيم نعمات و بركات خداوندی را سپاس گوييم و به اين وسيله گوشه ايی از موهبت های اورا مورد قدر شناسی قرار دهيم .آنقدر نعمت ها و فرصت های خدادادی در زندگی ما بيشمار است كه با شكرگزاری مداوم به درگاه الهی ما تنها بخش كوچكی از الطاف او را سپاس می گوييم.

 

جناب ابوسعيد ابوالخير در يكی از رباعيات زيبای خود چنين می سرايد:

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد   احسان ترا شمار نتوانم کرد

گر بر تن من زفان شود هر مویی   یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

 

و يا سعدی می فرمايد:

از دست و زبان که برآید       کز عهده شکرش به در آید

 

شكرگزاری يك توفيق الهی است كه بوسيله آن خدا را بهتر می شناسيم ، زمانی كه موهبت های زندگی خود را برمی شماريم و شكرش را می كنيم، به بزرگی و بخشش و كرم او بيشتر پی می بريم  و اينگونه رابطه ی آگاهانه و معنوی خود با معبود خويش را می سازيم  واز اين طريق احساس خوب امنيت و پشتيبانی خداوند مهربان را كه همواره در طول زندگی ما همراه مان بوده است را درك می كنيم و با خيال راحت و مطمئن به زندگی خود ادامه می دهيم.

61 درس
18 ساعت فایل صوتی
0 تمرین
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • 10 تضمین بازگشت شهریه
  • دسترسی مادام العمر
سرفصل دروس
1
خوش آمد گویی و توضیح قوانین دوره
2
مقدمه بخش 1 : یک راز بزرگ بر ملا می شود
3
مقدمه بخش 2 : آیا معجزه شکرگزاری را باور دارید؟
4
روز 1 بخش 1 : مواهب تان را بشمارید
5
روز 1 بخش 2 : مواهب تان را بشمارید
6
روز 2 بخش 1 : یادداشت شکرگزاری
7
روز 2 بخش 2 : مهمترین لحظات برای جذب
8
روز 3 بخش 1 : معجزه در روابط
9
روز 3 بخش 2 : روابط شگفت انگیز
10
روز 4 بخش 1 : سلامتی خارق العاده
11
روز 4 بخش 2 : سلامتی جادویی
12
روز 5 روز 1 : اسکناس جادویی
13
روز 5 بخش 2 : پول خارق العاده
14
روز 6 بخش 1 : راز پیشرفت کارها
15
روز 6 بخش 2 : کارهای شگفت انگیز
16
روز 7 بخش 1 : راه های خروج از منفی بودن
17
روز 7 بخش 2 : یک راه کارآمد بدون منفی بودن
18
روز 8 بخش 1 : مواد غذایی معجزه آسا
19
روز 8 بخش 2 : عناصر شگفت انگیز
20
روز 9 بخش 1 : پول رُبا
21
روز 9 بخش 2 : جذب کننده پول
22
روز 10 بخش 1 : گرد معجزه آسای سپاسگزاری
23
روز 10 بخش 2 : از همه انسانها قدردانی کنید
24
روز 11 بخش 1 :یک صبح فرح بخش
25
روز 11 بخش 2 :یک صبح خارق العاده
26
روز 12 بخش 1 :افراد خارق العاده
27
روز 12 بخش 2 : نقطه عطف زندگی
28
روز 13 بخش 1 : به همه رویاهایت تحقق ببخش
29
روز 13 بخش 2 : راز تحقق خواسته ها
30
روز 14 بخش 1 : روزی خارق العاده داشته باش
31
روز 14 بخش 2 :فیلم نامه زندگیت را بنویس
32
روز 15 بخش 1 : روابط خود را به گونه ای معجزه آسا بهبود ببخشید
33
روز 15 بخش 2 : معجزه شکرگزاری در روابط
34
روز 16 بخش 1 : شگفتی و اعجاز در تندرستی
35
روز 16 بخش 2 : اعجاز شکرگزاری در سلامتی
36
روز 17 بخش 1 : چک خارق العاده
37
روز 17 بخش 2 : راهکار افزایش درآمد
38
روز 18 بخش 1 : فهرست اعجاز آمیز کارهای انجام دادنی
39
روز 18 بخش 2 : فهرست کارهایی شگفت انگیز که باید انجام شوند
40
روز 19 بخش 1 : گام های شگفت انگیز و جادویی
41
روز 19 بخش 2 : گام های جادویی
42
روز 20 بخش 1 : اعجاز قلب
43
روز 20 بخش 2 : باورهای قلبی
44
روز 21 بخش 1 : نتایج عالی
45
روز 21 بخش 2 : پیامدهای با‌شکوه
46
روز 22 بخش 1 : درست مقابل چشمانت
47
روز 22 بخش 2 : در مقابل چشمان شما
48
روز 23 بخش 1 : هوای اعجاز آوری که تنفس می کنید
49
روز 23 بخش 2 : هوای دلپذیری که تنفس می کنید
50
روز 24 بخش 1 : عصای خارق العاده
51
روز 24 بخش 2 : عصای جادویی
52
روز 25 بخش 1 : سرِ نخ معجزه
53
روز 25 بخش 2 : نشانه های کائنات
54
روز 26 بخش 1 : اشتباهات را به موهبت تبدیل کنید
55
روز 26 بخش 2 : تبدیل معجزه آسای اشتباه به موهبت
56
روز 27 بخش 1 : آیینه شگفت انگیز
57
روز 27 بخش 2 : آیینه ی شگفت انگیز
58
روز 28 بخش 1 : اعجاز را به یاد بیاور
59
روز 28 بخش 2 : قدرشناسی را به خاطر بسپارید
60
روز آخر بخش 1 :جمع بندی کلی
61
روز آخر بخش 2 : جمع بندی نهایی
با مشاوران ما به صورت انلاین مکالمه کنید